АГЕНЦИЯ НА КУПУВАЧА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Управление на Недвижими имоти под наем

Real Pro >> Управление на Недвижими имоти под наем

Предлагаме на своите клиенти една нова, но особено полезна услуга, за да спестим проблеми на Собственика съпътстващи отдаването под наем на имоти - некоректно плащане и нелоялност от страна на наемателите.
 

За Вашето спокойствие и срещу минимално възнаграждение, ние осигуряваме постоянна заетост на имота с подходящи наематели.

Какво осигуряваме?

- Редовно плащане на уговорения наем от наемателя.

- Редовно плащане на консумативите по ползване на имота (ток, вода, отопление, телефон и др.)

- Контрол над състоянието на имота и поддържането му в добър вид от страна на Наемателя Постоянен отчет пред Наемодателя за протичането на наемните отношения и възникването на евентуални проблеми.

- Представителство на Собственика на Имота пред държавни, общински и частни институции и организации, включително проверка и внасяне на дължими данъци и такси от името и за сметка на Собственика

- Представителство на Собственика на Имота пред общото събрание на собствениците (при етажна собственост), включително организиране, контролиране и отчитане разходването на общи средства

- Представителство на Собственика пред Организациите, предлагащи доставка на режийни услуги. Плащане от името и за сметка на Собственика на сметки по текущото потребеление на Имота

- Улесняване на дейности по поддръжка и обслужване на общи части от името и за сметка на Собственика

- Съхранение на предоставени от наемателите депозити и използването им в случай на необходимост

- Информиране Собственика за текущото състояние на Имота Периодично отчитане пред Собственика Отстраняване на аварии Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на довършителни ремонтни дейности в Имота (за имоти ново строителство)

- Организиране и провеждане на огледи на Имота

Таксите за управление се определят в зависимост от вида на конкретния имот и желаните от клиента услуги в размер на 10-20% от месечния наем.

Форма за контакт »

предлагаме, своите, клиенти, нова, особено, полезна, услуга, спестим, проблеми, собственика, съпътстващи