АГЕНЦИЯ НА КУПУВАЧА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Мениджмънт на имоти

Real Pro >> Мениджмънт на имоти

Разпознават се няколко отделни процеса, за които  е необходима услугата за управление на имота.

1. Мениджъра управлява имота като стопанин. Грижи се имота да бъде охраняван от посегателства. Участва в събрания и изпълнява решения на общите събрания на съсобствениците и съпритежателите. Участва в избор на изпълнители за ремонти, заплаща консумативи. Варди жилището от наводнения, конденз, насекоми, гризачи и още много други зависещи от характера на имота.

2. Мениджъра дава имота под наем и охранява интереса на собственика. Има целите имота да дава приход. Да не остава без наемател. Наемателя да не похаби или окраде имуществото. Наемателя да плаща всички консумативи на вода и енергия. Негово задължение е да избере добър наемател, да определи наемна цена. Да сключи подходящ договор. Да превежда пари по сметката на собственика, да плаща данъци и да го представлява пред домсъвета и други органи касаещи собственоста.

3. Мениджъра следи пазара на имотите. Съставя графици за цените на имотите в района на повереният му имот. Прогнозира увеличението или намалението на цената на имота. В зависимост от това помага на собственика да продава или купува имоти за увеличаване на капитала му.

 

РеалПро има капацитет и отлично се справя с тези процеси години наред.

разпознават, няколко, отделни, процеса, необходима, услугата, управление, имота, мениджъра, управлява